Peacefulprincess

I LOVE A BOOK CHARACTER

Home Theme Ask me anything Submit

rabioosaa:

anne olunca ben asdf

(Source: kiekstn, via i-dont-wanna-let-it-go)

kışın açıcan kaloriferi sıcak sıcak yatıcan, yazında açıcan klimayı serin serin yatıcan, yani hep yatıcan aga.felsefe bu yatmak,full yatmak.

cirkinvesisman:

uyandim, gene yatiyorum

(Source: enesyalcindag, via bosverhayathepboyle)

bosverhayathepboyle:

arktikmankiys:

Bu kadın bunu yapmak için para alıyor aq :’((:(

Ben üstüne para bile veririrm shsjkd

bayanbelevi:

mutlulukbanagotunudondu:

ffverilesice:

fakirizm:

ffverilesice:

arkadaşlar fotoğraf hazır üzerine yazdım ben:d

Burnum ganaaayyy

yok sümüktür o sümüktür

kimden ötürü

Biliyor musun şükufe ne kadar ağlıyo

(via depressonlife)

Demek liseye yeni geçtin ve çok eğlenceli olacağını düşünüyosun;

sparrowlarinjack:

image

(via kitapdunyasi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter